Svi znakovi su tu, samo odmah klikni!

Svi znakovi su tu, samo odmah klikni!

Ova ideja o natječaju na Facebooku potiče vaše klijente da se fotografiraju u interakciji s vašim proizvodima / uslugama ili dok su na nekoj od vaših ciglama i minobacačkim lokacijama. To je slično # 1, jer stvara osobnu preporuku / izjavu za vašu tvrtku, ali ima i...