Speel nu en ontdek wat er volgt!

Speel nu en ontdek wat er volgt!

Dit Facebook-wedstrijdidee lokt uw klanten uit om zelf foto’s te maken van de interactie met uw producten / diensten of terwijl ze zich in een van uw fysieke locaties bevinden. Het is vergelijkbaar met nummer 1, omdat het een persoonlijke aanbeveling /...
What will you do if you didn’t have to work?

What will you do if you didn’t have to work?

This Facebook contest idea entices your customers to take photos of themselves interacting with your products/services or while they’re at one of your brick-and-mortar locations. It’s similar to #1, in that it creates a personal recommendation/testimonial for your...
Svi znakovi su tu, samo odmah klikni!

Svi znakovi su tu, samo odmah klikni!

Ova ideja o natječaju na Facebooku potiče vaše klijente da se fotografiraju u interakciji s vašim proizvodima / uslugama ili dok su na nekoj od vaših ciglama i minobacačkim lokacijama. To je slično # 1, jer stvara osobnu preporuku / izjavu za vašu tvrtku, ali ima i...